Hangzhou Jingyou Chemical Co.,Ltd.

Head office address:658 Jianguo Bei Road, Unit 1105, Xiacheng Hangzhou,China

Jiangxi factory address:Jiujiang pengze chemical industry park, jiangxi province

Haining factory address:Lijiafeng bridge, zhakou village, yuanhua town, haining

Post Code:310004

Domestic Sales Dept.:

Tel:0571-872118358721265787212267

Fax:0571-87219532

E-mail:jingyou@jingyouchem.com

QQ:201691339127948717402260365020

International Sales Dept.:

Tel:0571-872118358721265787212267

Fax:0571-87219532

E-mail:jingyou@jingyouchem.com

QQ:201691339127948717402260365020